תרומהנשמח לתרומתכם לפעילות העמותה באמצעות הפקדה ישירה של כל סכום לחשבון הבנק של העמותה כמפורט להלן:


בנק דיסקונט

סניף 125

חשבון מס'  136303694

על שם קלאסיקלי (ע"ר)או 


באמצעות כרטיס אשראי, או באמצעות PAYPAL, ע"י בחירה באחד מהסכומים הנקובים להלן: