מאמר סיכום על עבודה מקיפה של חברת הייעוץ Oliver Wyman שהוזמנה על ידי "ליגת התזמורות האמריקאיות" הנותנת ניתוח מקיף מבוסס נתונים על מגמות במנויים לתזמורות, והמציעה אסטרטגיות להגדלת ההשתתפות.

Reimagining the Orchestra Subscription Model

Heidi Waleson

Symphony Magazine

The League of American Orchestras

2015

וגם סמינר מקוון בנושא העבודה  סמינר