מומחה לנושא קהל משוחח עם יועצת שיווק למוסדות מוסיקה על פיתוח קהלים למוסדות למוסיקה קלאסית.

(כולל רשימת קריאה מומלצת)

בלוג ב ArtsJournal

The 10 Commandments of Classical Music Audience-Building

  Audience Wanted

  Matt Lehrman on Audience Building

  An ArtsJournal Blog, July 31, 2013