מדריך של יועץ שיווק בשוק המוסיקה הקלאסית מטעם איגוד של תזמורות בריטיות - כיצד ניתן לפתח קהלים למוסיקה קלאסית.

כולל רשימה ביבליוגרפית נרחבת.

מטעם איגוד תזמורות בריטיות, 2000.

 

Stop-Reinventing-the-Wheel-Guide-to-Classical-Music-Audiences 

 "Stop Re-inventing the Wheel - A guide to what we already know about developing audiences for Classical Music."

Tim Baker/ Association of British Orchestras, 2000