בשנת 2009 "ליגת התזמורות האמריקאיות" הזמינה מחברת הייעוץ מקינזי עבודת איסוף וניתוח נתונים על דפוסי ההשתתפות בקהל הקונצרטים. סקירת המחקר אישרה ממצאים שהתקבלו בסקר "השתתפות הציבור באומנויות" שנערך שנה קודם מטעם "הקרן הלאומית לאומנויות" וסיפקה נתונים חדשים על התנהגות בין דורית.

מזכר מקיף מטעם הליגה הצביע על ממצאי שתי העבודות.

 

                  

     The League of American Orchestras' 

      "Audience Demographic Research Review", 2009


     The National Endowment for the Arts'  

    "Survey of Public Participation in the Arts", 2008.

     

    The League of American Orchestras'     

    Memo Highlighting the Findings of Both Studies, 2009.  .