מאמר ב- The Guardien

Classical Music – Just Give Children the Chance to Love it

(c) Guardian News & Media Ltd

by Unsuk Chin

October 2015ardian 

המלחינה אוסוק צ'ין כותבת בגרדיאן שהיא נוטה לחשוב "שהקהל הפוטנציאלי למוסיקה קלאסית מורכבת גדול בהרבה ממה שנוטים לחשוב והדבר אינו תלוי במעמד או בחינוך או בידע. מאחר ולכל אחד יש כישורי שמיעה, כולנו מאזינים פוטנציאליים".