מטרות ואמצעים


מטרות


לפעול לשינוי תדמיתה המנוכרת של המוסיקה הקלאסית כרצינית מידי ומיושנת ולעודד את האהבה אליה ואת הכרתה תוך הפצתה באמצעים שונים וחשיפתה בפני קהלים חדשים, עם דגש מיוחד על תושבי אזורי פריפריה.

מצידו השני של המטבע, העמותה תשאף לתרום להעשרת האדם והקהילה באמצעות חשיפה לתרבות האזנה למוסיקה קלאסית.  Photo: (c) Hanan Shamir

.

 

  אמצעים


ארגון וקידום מופעי מוסיקה קלאסית, בעיקר בפריפריה, במחיר סמלי, או אף, ככל שהדבר יתאפשר, ללא תשלום.


ביצוע פעולות חינוכיות, חברתיות ותרבותיות בקרב הקהילה לקידום ההכרה של מוסיקה קלאסית.


ייזום מסגרות להאזנה מודרכת של מוסיקה הקלאסית.


יצירת שיתופי פעולה עם גופים מוסיקליים להפצת המוסיקה הקלאסית לאוכלוסיות חדשות.


לימוד מאגר הידע העולמי הקיים בנושא "הרכב מעגל חובבי המוסיקה הקלאסית והדרכים להרחבתו".

 

פעילות להשגת תקציבים ומשאבים לקידום מטרות העמותה.